Možnost zapůjčení zdravotnických a ošetřovatelských pomůcek

Co si může rodina nemocného půjčit?
Polohovací lůžko, antidekubitní matraci, lineární dávkovač léků, mechanický vozík, koncentrátor kyslíku, toaletní židli, sedačku do vany, schodolez a další.
Kde si to může půjčit?
Z půjčovny Charity Třinec:
724 257 219 (denně 16 – 18)
558 903 587 (pondělí 9 – 16, středa 9 – 12)
Co ještě zařizuje charita?
Asistenční službu formou osobní asistence: je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Často navazuje na péči zdravotní. Tuto službu hradí klient a rodina. Informace v Charitě nebo na stránkách www.charitatrinec.cz.