Informace pro rodiny

Snažíme se o to, aby těžce nemocný člen rodiny mohl zůstat doma, netrpěl zbytečně bolestmi a konec života mohl prožít se svými blízkými.

Hospicová péče

Vytváří důstojný prostor, v němž smrt a umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Vychází z přání a individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti, na kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.

Mobilní hospic

Podmínky přijetí do péče Mobilního hospice

Rodina a klient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit a požádat o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení.

Jak požádat o péči Mobilního hospice?

Mohlo by Vás zajímat

Další rady a informace na téma paliativní péče naleznete na spřáteleném webu Umírání.cz.