Informace pro lékaře

Lékař je od mládí vzděláván a vychováván k vědomí, že on je ten, který musí léčit a vyléčit. Je k němu vzhlíženo jako k zachránci, je takto ctěn a vážen.

Ale zdaleka ne všechny nemoci jsou vyléčitelné a medicína přes své veliké úspěchy nedokáže zrušit lidskou smrt. Dokáže však velmi napomoci tomu, aby poslední část lidského života probíhala důstojně a bez bolestí. Lékař je často ten, který zde mnoho zmůže, zároveň však na něm leží nelehká úloha komunikovat s těžce nemocným člověkem, provázet jej a zároveň pružně odborně reagovat na jeho rychle se měnící strasti, potřeby a přání.

Definice paliativní péče WHO 2002 a hospicový program

Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu, a jeho rodině.

Jedná se nejčastěji o pokročilá stadia onkologického onemocnění.

Cíle paliativní péče

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu jeho života a poskytnout podporu jeho blízkým.

Principy paliativní péče

Sdělování diagnózy

Komunikace s pacientem o různých aspektech onemocnění je jednou z nejdůležitějších dovedností každého lékaře, onkologa obzvláště. Dovolujeme si proto doporučit zajímavě zpracované „Desatero zásad sdělování onkologické diagnózy”, jenž naleznete na webu Umírání.cz.

Mohlo by Vás zajímat

Mnohem více informací o paliativní péči a také související rady naleznete v sekci „Pro lékaře” na spřáteleném webu Umírání.cz.