Napsali o nás

Článek vyšel v týdeníku Hutník, číslo 44, rok 2009.

Mobilní hospic pomůže

Už jste někdy přemýšleli o tom, kde byste chtěli zemřít? O tom člověk zrovna často nepřemýšlí. Alespoň ne člověk mladý a zdravý. Ale přijde-li nevyléčitelná nemoc, pak je tato otázka téměř na denním pořádku. A málokdo si odpoví jinak, než že by chtěl umřít doma. Tam, kde to důvěrně zná, mezi svými drahými.

Právě umírajícím, těžce nemocným lidem může účinně pomoci hospicová péče a ulehčit situaci nejen jim, ale i dalším členům rodiny. V těchto dnech vzniká na území města Třince. Poskytovat by ji měla společnost Medica, která na rozjezd získala podporu města.

Hospicová péče je určena většinou pro pacienty s onkologickým onemocněním, přijímáni jsou ale i pacienti s jinými druhy nevyléčitelných onemocnění, většinou v terminálním stadiu onemocnění.

„Zásadním rozdílem mezi péčí poskytovanou v lůžkových nemocničních zařízeních a hospicovou péčí je to, že hospicová péče se nesnaží o vyléčení, ale o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla maximálně kvalitní, aby netrpěl bolestí, aby nebyl ničím a nikým omezován ve svých aktivitách po celých 24 hodin, aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická, tak psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient zájem),“ vysvětluje ošetřovatelka společnosti Medica Libuše Koppová. Součástí komplexní hospicové péče je paliativní medicína tlumící jakékoliv bolestí pacienta.

„Nesmírně důležitá je v tomto případě spolupráce s lékaři,“ podotýká Libuše Koppová. Právě oni totiž nejlépe znají zdravotní stav svých pacientů a vědí, kdy je ještě možné nemocného léčit, a kdy je třeba ho předat do citlivých rukou ošetřovatelek a zajistit mu bezbolestné a důstojné umírání.

(dk)