Úvod

Mobilní hospic při MEDICA zdravotní péče, s.r.o. poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.

Zdravotní péče je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Péče ordinovaná lékařem je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.